Bestuur

De SNGN wordt door een bestuur van tenminste 5 leden geleid. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er de functies afgevaardigde technische commissie en regio-coordinator.
Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd en de voorzitter in functie gekozen. De verdeling van de overige functies van de bestuursleden bepaalt het bestuur.
Het bestuur bestuurt de vereniging en behartigt de zaken van de SNGN in de meest uitgebreide zin.

Bestuursleden:

FunctieNaam
VoorzitterRaymond Berghouwer
SecretarisMaarten Kromhout
2e SecretarisRaymond Bal
PenningmeesterJeroen Nijhof
Bestuurslid Technische CommissieHarrie van Houtum
Bestuurslid TT CommissieVacant
Bestuurslid Algemene ZakenRaymond Bal
LedenadministratieWouter van Hennik
WebsiteWouter van Hennik

Naast het bestuur zijn er 3 commissies:

Technische Commissie

De Technische Commissie ofwel TC genoemd, bestaat uit leden die veel ervaring en kennis hebben over de Gouldamadine. De TC verzorgt alle technische aspecten over de Gouldamadine.
De hoofdtaak van de TC is om standaardeisen voor nieuwe mutaties op te stellen en bestaande standaardeisen aan te passen wanneer de praktijk dit noodzakelijk maakt.
Verder organiseert de TC elk jaar in september een technische dag, waarop uiteenlopende onderwerpen worden behandeld.

TC leden:

FunctieNaam
VoorzitterHarrie van Houtum
LidFernando Boersma
LidRamon Tajes
LidHarmen Wierda

Tentoonstellings Commissie

De Tentoonstelling Commissie ofwel TTC. Zij dragen zorg voor de TT in Elst.

FunctieNaam
VoorzitterVacant
LidRaymond Berghouwer
LidWillie de Klerk
Lid
Lid

Redactie Commissie

De Redactie Commissie ofwel RC. Zij dragen zorg voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.

RC leden:

FunctieNaam
VoorzitterRaymond Berghouwer
LidHarrie van Houtum
Lid
LidHennie Jansen

Regio’s

Nederland is in 8 regio’s verdeeld om er voor te zorgen dat de leden voor bijeenkomsten niet te ver hoeven te reizen.

Elke regio heeft een eigen bestuur die er voor zorgdraagt dat er elk jaar bijeenkomsten worden georganiseerd voor het uitwisselen van ervaringen met de Gouldamadines. Daarnaast wordt per regio een TT (tentoonstelling) gehouden. Deze TT wordt in eigen beheer georganiseerd of is ondergebracht bij een door een vogelvereniging georganiseerde TT.

Er is een handleiding voor regiobestuurders als ondersteuning, hier te downloaden: Handleiding Regiobestuurders.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke postcodes (eerste 2 cijfers) onder welke regio vallen. Dit zijn richtlijnen en een lid mag altijd zelf bepalen bij welke regio hij aangesloten wil zijn.

RegioPostcodes
Regio 1:10 t/m 12, 13*, 14 t/m 24, 36
Regio 2:43 t/m 49, 51
Regio 3:50, 52, 54 t/m 64
Regio 4:34, 35, 37 t/m 41, 53, 65 t/m 69, 73
Regio 5:70 t/m 72, 74 t/m 77, 79 t/m 81
Regio 6:78, 84, 89 t/m 99
Regio 7:25 t/m 33, 42
Regio 8:13*, 82, 83, 85 t/m 88

* postcode verdeeld over verschillende regio’s

Onze regio’s beschikken over hun eigen pagina’s met alle informatie wat nodig is