Aanmelden

Vogelliefhebbers vanaf de leeftijd van 6 jaar, die bij voorkeur lid zijn van de N.B.v.V, kunnen zich aanmelden bij de Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland. Leden jonger dan 17 jaar zijn jeugdlid.

Als lid van de Speciaalclub dient u te voldoen aan de bepalingen volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Met het aanmelden met dit aanmeldingsformulier verklaart u zich aan deze reglementen te houden. De kern daarvan is:

Statuten, artikel 2 lid 1:
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V.

Huishoudelijk reglement, artikel 4:
Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van de eigen soort.

Binnen de Speciaalclub functioneren een aantal regio’s. In de diverse regiobijeenkomsten worden met regelmaat interessante activiteiten georganiseerd. Op dit moment zijn er 8 regio’s en de indeling daarvan treft u hieronder aan.

RegioGebiedPostcode
1Noord-Holland + deel aangrenzende  provincies10 t/m 12, 13*,

14 t/m 24 en 36

2Zeeland + deel aangrenzende  provincies + België43 t/m 49 en 51
3Limburg + deel Oost-Brabant + België50, 52 en 54 t/m 64
4Deel Gelderland, Utrecht, N.O.Brabant34, 35, 37 t/m 41, 53, 65 t/m 69 en 73
5Overijssel + deel aangrenzende  provincies70 t/m 72, 74 t/m 77

en 79 t/m 81

6Groningen + deel aangrenzende  provincies78, 84 en 89 t/m 99
7Zuid-Holland + deel aangrenzende  provincies25 t/m 33 en 42
8Flevoland + deel aangrenzende  provincies13*, 82, 83

en 85 t/m 88

*: postcode verdeeld over meerdere regio’s.

De regiogrenzen zijn niet strikt gebonden; u bent vrij in de keuze van uw regio tijdens het aanmelden.

Contributie:
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar. Voor leden woonachtig buiten Nederland bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.
Bij het aanmelden van een nieuw lid is € 2,50 inschrijfgeld verschuldigd.
Voor jeugdleden geldt een jaarcontributie van € 10,00 (+ € 2,50 inschrijfgeld).
Gebeurt het aanmelden in een lopend jaar bedraagt de contributie € 5,00 minder per verstreken Spectrum.

Let op: voor Belgische & Duitse nieuwe leden is het € 30,- per jaar incl het blad spectrum. Voor overige landen graag eerst informeren.

Wanneer u zich aanmeldt tijdens de tentoonstelling in Elst, die begin oktober gehouden wordt, kunt u bij contante betaling vanaf dat moment t/m het daarop volgende jaar lid worden voor maar € 20.00. Voor nieuwe leden van buiten Nederland is het € 30,00.
Afmelden dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 december te gebeuren bij de ledenadministratie.

De Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland hoopt u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht, zodat u zich een beeld heeft kunt vormen van de vereniging. Door lid te worden geeft u aan op verantwoorde wijze Gouldamadines te willen kweken. Wij willen u daarbij graag van advies dienen. Met het bezoeken van onze regio- en ledenbijeenkomsten kunt u met ervaren leden kennis maken en van hun ervaringen leren. Wij zullen u graag verwelkomen in onze gelederen.