Save the Gouldian Fund


Op de pagina In het wild zijn we begonnen met het leven van de Gouldamadinen in het wild in Australië. Dat de toekomst er voor de Gouldamadine niet rooskleurig uit ziet weten we ook. Het is daarom dat we aan het fonds dat strijdt voor het behoud van de Gouldamadinen in de vrije natuur ook aandacht besteden.

De grote groepen Gouldamadinen zoals die bij de ontdekking ervan rond 1840 in de vrije natuur voorkwamen komen momenteel niet meer voor. Deze constatering was de aanleiding tot het oprichten van het “Save The Gouldian Fund”. De initiatiefnemers tot dit fonds waren Mike en Elisabeth Fidler en Marcus Pollard, een Tasmaanse vogelliefhebber.

In de 90-er jaren werden zowel Mike als Elisabeth lid van het Newcastle Universiteits onderzoeksteam van het Verenigd Koninkrijk. Daar werkten ze mee aan vele veldonderzoeken en brachten een aantal plaatsen waar Gouldamadine’s werden gevonden binnen het Kimberley district in kaart. In 2002 werd een relatief gezonde populatie van Gouldamadine’s ontdekt in het oude Mornington Station (nu de Mornington Wildlife Vogelreservaat genaamd). Het 31.200 hectare omvattend Mornington Wildlife Reservaat in de Kimberley regio in het noordwesten van West-Australië is aangekocht. Het wordt beheerd door het Australian Wildlife Conservancy (AWC), dat eigendommen heeft in vele staten van Australië en is uitgegroeid tot het grootste particulier gesticht natuurbeheerfonds daar.

 

De biologen hebben nog niet exact kunnen achterhalen wat de oorzaak van de teruggang van deze populaire vogelsoort is. Ondanks dat zij er van overtuigd zijn dat de oorzaak meer moet worden gezocht in de vele branden en het grazende vee dan de in het verleden gelanceerde andere theorieën.

In september 2005 is in Mornington zelf besloten tot de oprichting van het “Save the Gouldian Fund” om alle vormen van onderzoek naar de Gouldamadine veilig te stellen en te ondersteunen. Het fonds geeft dan ook voorrang aan het geven van een fors deel van de giften aan de onderzoekers in plaats van het te laten opgaan in infrastructuurprojecten.

Avicultuur staat laag op de prioriteitenlijst van het wereldnatuurfonds, autoriteiten en het publiek over het algemeen. De Gouldamadine is een icoon in de vogelwereld, die steeds meer publiciteit en aandacht krijgt. Zou het niet goed zijn als avicultuur zou worden gezien als het behouden van de vogelsoorten in plaats van als eierensmokkelaars en vogelvangers te worden beschouwd?

Laat de verschillende dierenrechten organisaties, die onze hobby tot mikpunt hebben gemaakt en ons niet serieus nemen, dat we “gevers” kunnen zijn en niet alleen de “nemers”, zoals zij ons in de media afschilderen. Het geeft u de kans om actief betrokken te raken bij een wetenschappelijk, natuurbeschermend en een opvoedkundig programma met de Gouldamadine als de uiteindelijke winnaar. Alle aan de “Save The Gouldian Fund” gedoneerde gelden komen volledig ten goede aan dit gouldamadine-project.

Bij het onderzoek naar de Gouldamadine hebben we al veel bruikbare informatie over het gedrag en de voeding verkregen. Elke vogelsoort die in het wild van de aarde verdwijnt, geeft reden tot zorg. Dat geldt des te meer voor een vogelsoort, die geïnspireerd heeft tot het schrijven van vele boeken en zoveel vreugde heeft gegeven aan ontelbare generaties vogelhouders. Hun fascinerende schoonheid is de inspiratie geweest tot het ontrafelen van de vogelwereld.


Nadere informatie is te verkrijgen via e-mail bij: birdswa@iprimus.com.au.

          SAVE THE GOULDIAN FUND
          PO BOX 147
          COORANBONG
          NSW 2265
          AUSTRALIA

De Gouldamadine in het wild verdient uw steun.

Zoals gezegd wordt in het wild de schitterende Gouldamadine serieus bedreigd in haar bestaan. Het zou catastrofaal zijn, gezien de plaats van de Gouldamadine in de vogelwereld, als deze vogelsoort uit haar oorspronkelijke woongebied zou verdwijnen. De redenen van de teruggang zijn op dit moment nog onduidelijk. Met uw hulp aan het Save The Gouldian Fund, samen met het Australian Wildlife Conservancy en een specialistisch team van wetenschappers, kan blijvend onderzoek worden gedaan naar dit probleem. Het streven is er niet alleen op gericht om duidelijkheid te verkrijgen in de factoren van de terugloop. Maar ook om de teruggang een halt toe te roepen en ook om de populaties Gouldamadinen in haar vroegere omvang en aantallen te herstellen. De Australian Wildlife Conservancy heeft een 750.000 hectare groot gebied verworven in de Kimberley district van West Australië – één van de laatste broedgebieden van de Gouldamadine – waar voortdurend veldstudies worden gepleegd. Echter het enige probleem bij ecologische studies van een dergelijke omvang in zulke ver uiteenliggende gebieden is dat zij zeer duur zijn. We hebben uw hulp nodig bij het verwerven van gelden om dit project tot een niet aflatend succes te maken en te beschermen wat nog over is van de Gouldamadine. Wordt donor, spoor je collega’s en vrienden aan om dat ook te doen en bewerk ook je vereniging(en) om dit project financieel te steunen. Wij zetten ons er volledig voor in, maar kan de Gouldamadine ook op u rekenen?

Het onderzoek zal belangrijke zaken opleveren, die van belang zijn voor vogelliefhebbers om het kweken en houden van Gouldamadine’s en andere soorten vogels te verbeteren. Wetenschappers bestuderen bijvoorbeeld de voedingsleer en zullen uiteindelijk in staat zijn ons te vertellen welk dieet de Gouldamadine in de verschillende fasen van zijn leven nodig heeft. De meeste informatie, die we tegenwoordig krijgen over voeding is gebaseerd op onderzoek onder pluimvee, wat daar niet geschikt voor is. Alle geldgevers krijgen een kwartaalbulletin om ze op de hoogte te houden van de vorderingen en de uitleg van het wetenschappelijk onderzoek, dat van belang kan zijn voor de vogelwereld. Het bulletin zal tevens een rubriek “Handige tips” bevatten, samengesteld door collega vogelhouders.

De Gouldamadine in de Australische natuur 

Laat de zon niet ondergaan voor de Gouldamadine in het wild!