De levenscyclus van de Gouldamadine


Om de Gouldamadine onder de voor hun ideale omstandigheden te kunnen houden is het van belang dat we weten onder welke omstandigheden de Gouldamadine in de vrije natuur leeft. In de vrije natuur wordt het leefpatroon van de Gouldamadine bepaald door het aanbod van zaden die op dat moment beschikbaar zijn. Omdat de Gouldamadine leeft in het tropische gedeelte van Australië, wordt zijn levenscyclus niet bepaald door vier verschillende seizoenen zoals bij ons, maar in grote mate door de regentijd en het droge seizoen. Ook in de avicultuur moeten we van deze wetenschap gebruik maken om de Gouldamadine optimaal voor te bereiden op het broedseizoen.

In grote lijnen kan de levenscyclus van een Gouldamadine worden onderverdeeld in drie fases:

1 broedperiode
2 ruiperiode
3 rustperiode.

De broedperiode wordt gekenmerkt door een overschot aan rijpe en halfrijpe graszaden.
De ruiperiode wordt gekenmerkt door hogere temperaturen en volop voedsel is te vergaren, maar dat dit slechts op de grond is te vinden en niet meer in de haren.
De rustperiode volgt op de ruiperiode. Deze wordt gekenmerkt door grote droogte en een afnemend voedselaanbod.

 

De voedselbehoeften van de gouldamadine in gevangenschap.

Eén van de problemen waarmee kwekers worden geconfronteerd is dat de omgevingssignalen waarop de Gouldamadinen in het wild reageren, in gevangenschap simpelweg ontbreken. De consequenties hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn dat de vogels niet zullen broeden in gevangenschap om de simpele reden dat ze nooit het signaal hebben gekregen om de broedfase in te gaan. Daarom zal om de Gouldamadine in gevangenschap succesvol te houden en te kweken mede bepaald worden het feit hoe goed we de verschillende periodes kunnen nabootsen, zoals dieet, temperatuur e.d.

Door deze kennis is het mogelijk om de levenswijze van de Gouldamadine zodanig te manipuleren dat we die aan onze eigen behoeften kunnen aanpassen. Zoals we allemaal weten, kunnen we kanaries laten broeden wanneer het ons uitkomt, door het aanpassen van de lichturen en/of de temperatuur om zo de vogels broedrijp te krijgen op tijdstippen waarop ze normaal niet in broedcondities zouden komen. Ook onze Gouldamadinen moeten we in broedconditie brengen. Deze kennis dienen we ook toe te passen bij het houden en succesvol kweken van Gouldamadinen in onze kweekruimten.

De ruiperiode.

Oude vogels die uit de kweek komen dienen op hetzelfde dieet te worden gehouden totdat de rui voltooid is. De rui kan bij een Gouldamadine worden gestimuleerd door het verwijderen van de nestkastjes. Ook een verhoging van de temperatuur en/of luchtvochtigheid heeft een positief effect op het bevorderen van de rui.

De rustperiode.

In deze periode waar de vogels, zoals de naam al aangeeft, in rust zijn, vinden er geen bijzondere activiteiten plaats waarbij de vogels extra inspanning moeten leveren. Een rustdieet houdt in dat ze in staat moeten zijn om in goede conditie te blijven. Geef ze wel de mogelijkheid voor voldoende beweging, dat komt hun algemene conditie ten goede. Deze periode dient minimaal drie maanden te bedragen.

Periode vlak voor de kweek.

Dit is de periode met de grootste voedselschaarste in de natuur. In gevangenschap dient deze periode ongeveer 4 tot 8 weken te duren afhankelijk van hoe vet de vogels zijn. Deze periode kunnen ze op een eenvoudig dieet worden gezet. De lengte van deze periode wordt bepaald door de aanwezige vetreserves die een aanwijzing zijn voor de algemene lichamelijke conditie. Hebben ze een teveel aan vet dan tonen ze dat vooral in de keel en op buik. Om te controleren hoe vet de vogels zijn kunnen de veren worden weggeblazen. Om de broedperiode in te gaan mogen ze niet vet zijn en slechts weinig vet tonen op de buik.

De kweekperiode.

Dit is de meest veeleisende tijd in het vogelleven. Essentieel is dat er een eiwitrijk dieet moet worden verstrekt, dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat die nodig zijn voor de ouders om hun jongen groot te brengen. Het dieet moet een reeks van verschillende eiwitten, vitaminen en mineralen bevatten. Geef een zo gevarieerd mogelijk dieet, zoals een goed tropisch zaad mengsel, trosgierst, geweekte of gekiemde zaden, halfrijpe graszaden en een variatie aan wilde zaden. Deze periode kan het beste uit twee broedrondes bestaan. Waarna de vogels op rust gaan en kunnen ruien.

De verschillende diëten.

Voor elke periode in de levenscyclus van de Gouldamadine in gevangenschap dient het voedingspatroon te worden aangepast op de periode waarin de vogels op dat moment verkeren. Gelet op de voedingsbehoeften van de Gouldamadine in de verschillende periodes kunnen verschillende diëten worden samengesteld. De Gouldamadine dient dit dieet geheel tot zich te nemen wil er sprake zijn van een evenwichtige voeding. Om dit te bereiken dient er op gelet te worden dat de Gouldamadinen alles tot zich nemen. Wordt het dieet niet in zijn geheel opgenomen zet de vogels dan op rantsoen zodat ze alles moeten opeten. Bepaal voordat de vogels op rantsoen worden gezet de hoeveelheid voedsel die ze opnemen. Geef ze deze zelfde hoeveelheid van het aangeboden dieet.

Verschillende mengsels:

Rustmengsel (onderhoudsdieet)
APV tropisch zaadmengsel
Tweemaal per week eivoer
Eenmaal per week trosgierst

Pre-kweek mengsel (soberheids dieet)
Tropisch zaadmengsel
Eenmaal per week eivoer
Eenmaal per week trosgierst

Kweekmengsel
APV tropisch zaadmengsel
Dagelijks eivoer
Verschillende (halfrijpe) grassoorten
Gekiemde zaden
Trosgierst
Groenvoer
Onkruidenzaden mengsel (wilde zaden)

Dierlijke voedingsstoffen.

Hoewel niet met zekerheid is te zeggen of de Gouldamadine in het wild ook gebruik maakt van de aanwezige insecten tijdens de broedperiode, is algemeen bekend dat in gevangenschap met graagte pinkies worden gegeten. De pinkies kunnen door het eivoer worden gegeven, maar bedenk ook hier: overdaad schaadt. De pinkies kunnen aan het dieet worden toegevoegd gedurende de kweek en de ruitijd.

Dit is natuurlijk een verkorte uitleg. Wilt u meer weten? Meld u aan als lid en blijf op de hoogte van wanneer het boek “De Gouldamadine” uit komt en verkrijgbaar is in onze Webshop.