Huisvestiging

Gouldamadine kunnen zowel in broedkooien als in volières gekweekt worden. Echter de meeste kwekers van gouldamadine kweken in broedkooien, wat vooral bij de mutatiekweek noodzakelijk is om precies de afstamming te weten van de jonge Gouldamadine. Maar ook bij het opbouwen van een goede stam is het noodzakelijk om de juiste afstamming van de jonge vogels te weten. Om de juiste afstamming te weten wordt er per koppel in broedkooien gekweekt; in kleine vluchtjes wordt meestal met minimaal drie paartjes gekweekt. De ervaring heeft geleerd dat over het algemeen de Gouldamadine die per drie koppels in vluchtjes worden gehouden de beste kweekresultaten geven, vooral als ze dan zelf hun partner mogen en kunnen kiezen.

Voor het inrichten van een vogelverblijf voor gouldamadine, dienen enkele regels in acht genomen moeten worden. De kooi of volière waarin de Gouldamadine moeten vertoeven, zal voor de vogels altijd een beperkte vliegruimte zijn. Daarom dient de liefhebber er naar te streven de verblijfplaats tot een voor de Gouldamadine zo ideaal mogelijke behuizing te maken. Een kweekkooi met een lengte van 80cm, waarbij de zitstokken aan de uiterste zijden zijn aangebracht, biedt de Gouldamadine voldoende ruimte om te kunnen vliegen.

Zorg voor een goede ventilatie van het vogelverblijf waarbij een ionisator een goed hulpmiddel is om de lucht in goede conditie te houden. De verlichting speelt ook een belangrijke rol bij het houden van Gouldamadines, vooral als er wordt gekweekt in ruimtes waarin geen direct zonlicht valt. Gebruik in een dergelijke ruimte TL verlichting met een breedspectrum ofwel lampen die ook UV-licht afgeven. TL buizen kunnen tot de “full spectrum” lampen worden gerekend als ze een “CRI (color rendition index)” hebben hoger dan 90 en een “kleurtemperatuur” groter dan 5000K.

Wanneer met de Gouldamadines in de koude maanden wordt gekweekt, dient de minimale temperatuur 15ºC te bedragen. Ook de vochtigheid in de kweekruimte zal in hoge mate het welbehagen van de Gouldamadine bepalen. De relatieve vochtigheid dient ongeveer 60% te bedragen. Daarom mag een min/max thermometer en een hygrometer in de kweekruimte niet ontbreken.

In het boek “De Gouldamadine” is verdere en meer uitgebreidere informatie te vinden.