Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Speciaalclub > Organisatie

Organisatie

Laastste update op 30-4-2015


De SNGN wordt door een bestuur van tenminste 5 leden geleidt.

Naast het bestuur zijn er 3 commissies:

  • Technische Commissie, die alles over de Gouldamadine behartigt.
  • Tentoonstellingscommissie, die jaarlijks de landelijke TT organiseert.
  • Redactie commissie, die zorgdraagt voor de opzet en het verschijnen van het kwartaalblad het Spectrum.

Een en ander is vastgelegd in de Statuten en Huishoudelijk Reglement.


Nederland is opgedeeld in 8 regio's, met elk een bestuur, die diverse activiteiten binnen de eigen regio organiseren.
Er is een handleiding voor regiobestuurders als ondersteuning: Handleiding Regios


De SNGN kent ook ereleden en leden van verdienste, dit zijn leden die zich op een bijzondere manier voor de vereniging hebben ingezet .

Erelid zijn:
                     ·     Henk van Deurzen †         

        ·     Dick van der Linden

        ·     Bram Sonneveld
 
·     Chris Verberne 

        ·     Gerard Vrerink 

 

 

Lid van Verdienste:

        ·     Frank Frankema

 

Top