Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Speciaalclub > Historie

Historie van de SNGN

Laastste update op 11-6-2017


In het maandblad "Onze Vogels" van september 1985 was een ingezonden stuk geplaatst met een oproep aan vogelliefhebbers die de Gouldamadine als natuurbroedvogel kweekten en dus geen gebruik maakten van pleegouders. Uit de personen die op de oproep reageerden ontstond een doelgroep.

In 1985 (23 november) is de vereniging begonnen als "Doelgroep Natuurbroed Gouldamadine" met als voorzitter dhr. G. Vrerink. De leden kwamen tweemaal per jaar bijeen en er werd gesproken over de Gouldamadine in het algemeen en over de wijze waarop de natuurbroedkweek van deze vogel bevorderd zou kunnen worden.

Clubblad1

In 1987 volgt een eerste uitgave van het clubblad.

 

In 1988 wordt het ledenaantal van 100 bereikt.

 

In 1991 is onze vereniging door de "Nederlandse bond van Vogelliefhebbers" erkend als Speciaalclub en is als zodanig bij deze bond aangesloten. In dat jaar wordt te Soest ook de eerste landelijke show gehouden.

 

In 1993 heeft de Speciaalclub rechtpersoonlijkheid verkregen en beschikt over officiële statuten en een huishoudelijk reglement.

 

TT-ElstVanaf 2000 worden de tentoonstellingen gehouden in "Het Wapen van Elst" te Elst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn circa 700 vogelliefhebbers bij de SNGN aangesloten.

 

De kern van het bestaan van onze Speciaalclub ligt besloten in de volgende reglementen:

Statuten, artikel 2 lid 1: De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de natuurbroedkweek van de gouldamadine met als richtlijn de standaardeisen van de N.B.v.V.

Huishoudelijk reglement, artikel 4: Het is een lid niet toegestaan pleegouders te gebruiken met uitzondering van de eigen soort.


 

 

Door het aangaan van het lidmaatschap conformeert elk lid zich te houden aan dit reglement.

 

Van natuurbroed afwijken zal leiden tot het royeren van het betreffende lid. De sociale controle op dit punt is binnen de vereniging groot.

 

 

 

Top