Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Speciaalclub > Actueel

Item

05-06-2018: Gegevensbescherming (AVG)

 

Toepassing van de AVG bij de SNGN

 

Concept tekst om toe te voegen aan het Huishoudelijk Reglement:

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de
Speciaalclub Natuurbroed Gouldamadine Nederland
en het uitoefenen van de vogelliefhebberij.
Zij/hij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres voor dit doel mogen worden opgeslagen. 

Zij/hij geeft expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor:
- administratieve- en contributieverwerking;
- toezending van uitnodigingen voor de bijeenkomsten;
- toezending van clubblad “Spectrum”;
- een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk,  dan wel mondiaal);
- een database t.b.v. de Ledenlijst/Kwekerslijst schriftelijke uitgave jaarlijks
- alle andere SNGN gerelateerde activiteiten


Het bestuur verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris, tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

 

Het Bestuur

Overzicht

Top