Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Gouldamadine > Voeding

Voeding van de Gouldamadine

Laastste update op 25-5-2009

Dat voeding naast huisvesting een van de belangrijkste pijlers is bij het kweken en verzorgen van vogels over het algemeen maar zeker ook van de gouldamadine staat buiten kijf. Feit is wel dat wij de gouldamadine niet die voeding kunnen geven waarover ze in de vrije natuur wel kunnen beschikken.
Door het gevarieerde voedsel dat gouldamadinen in de natuur kunnen opnemen, is de kans op een gebrek aan vitaminen, mineralen en sporenelementen betrekkelijk klein.

Op de markt zijn mengelingen voor tropische vogels verkrijgbaar met als hoofdbestanddeel diverse milletsoorten, aangevuld met o.a. witzaad. Er zijn echter bijvoorbeeld geen rust- en kweekmengsels op de markt. Dit zou er mede de oorzaak van kunnen zijn dat er door de tropenkwekers en vooral de gouldamadinekwekers veel geëxperimenteerd wordt met de samenstelling van de gebruikte zaadmengeling.

Een goed uitgebalanceerde voeding dient dan ook naast alle noodzakelijke vitaminen in de juiste verhoudingen tot elkaar ook de voedingsbestanddelen zoals plantaardige en dierlijke eiwitten, koolhydraten, vetten en mineralen te bevatten. Al bestaat het zaadmengsel uit nog zoveel verschillende soorten zaad, het zal nooit kunnen voldoen aan de voedingseisen die onze gouldamadine stelt.

In het submenu wordt verder ingegaan op voedingsaspecten.

Top