Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Gouldamadine > Voeding > De basisvoeding

De basisvoeding van de gouldamadine

Laastste update op 25-5-2009

Omdat de gouldamadine een echte zaadeter is, getuige zijn kegelvormige snavel, dient de basisvoeding te bestaan uit een rijk en gevarieerd tropisch zaadmengsel. Omdat een zaadmengsel nooit zal kunnen voldoen aan de voedingseisen van een gouldamadine dienen naast dit zaadmengsel nog allerlei andere levensnoodzakelijke ingrediënten te worden gegeven.

Zaadmengeling
De zaadmengeling kan worden gezien als de basisvoeding bij het houden en kweken van vogels. Een goede basis zaadmengeling zal o.a. verschillende soorten millet, gierst, witzaad, japanse millet en nigerzaad bevatten.
Een veel gebruikte toevoeging van zaden zijn mengsels van wilde zaden en mengsels voor inlandse vogels waarin veel graszaden zijn verwerkt. De ervaring heeft geleerd dat de gouldamadine een voorliefde heeft voor witzaad. Dat is overigens niet zo verwonderlijk omdat het qua vorm lijkt op het spinifexgras dat in hun natuurlijke habitat veel voorkomt en door de in het wild levende soortgenoten veel gegeten wordt.
Vaak worden zaadsoorten extra aan het bestaande mengsel toegevoegd, o.a.:
Witzaad
Het behoort tot de familie van de grassoorten en lijkt qua vorm veel op het door de gouldamadine in het wild gegeten spinifexgras. Het komt in de meeste zadenmengelingen voor. Het witzaad heeft een eiwitgehalte van ongeveer 14% en ten opzichte van andere zaden is het een rijke fosforbron.
Nigerzaad
Ook dit komt in goede zaadmengelingen voor. Het wordt door de gouldamadine goed opgenomen. Het heeft in verhouding tot de andere zaadsoorten een gunstig aminozuurpatroon.
Omdat nigerzaad vetaanzettend werkt mag het slechts beperkt aan de gouldamadinen worden gegeven omdat ze anders te vet worden.
Japanse millet
Het is een van de meest eiwitrijke milletsoorten. Het is door de gouldamadine gemakkelijk te pellen en wordt vaak gebruikt bij het zelfstandig worden van de jonge gouldamadine.
Gele en rode panis
Deze soorten zijn kleinkorrelige zachte zaadsoorten, niet te verwarren met de gele en rode millet. Ze kunnen goed worden gebruikt bij het opkweken van de jonge gouldamadinen door ze toe te voegen aan het eivoer tijdens de kweek.
Mungobonen
De mungobonen, ook wel katjang idjoe genoemd, zijn een eiwitrijke boonsoort die behoort tot de familie van de sojabonen. Ze hebben als belangrijke eigenschap een grote kiemkracht waardoor ze vooral worden gebruikt als kiemzaad.
Onkruidzaden
Er zijn veel onkruidzaden die aan de vogels kunnen worden verstrekt en deze zijn op de markt makkelijk verkrijgbaar.

Eivoer
Omdat de zaadmengeling alleen plantaardige eiwitten bevat zal alleen een zaadmengeling nooit in de volledige behoefte voor groei en onderhoud van een gouldamadine kunnen voorzien. Daarom is het noodzakelijk om als aanvulling op het zaadmengsel een eivoer toe te voegen om de tekorten die in het zaadmengsel optreden aan te vullen. Het eivoer bevat vitaminen, mineralen en dierlijke eiwitten met alle essentiële aminozuren die in onze zadenmengeling te weinig voorkomen.
Omdat eivoer dient om de tekorten van de zaadmengeling aan te vullen, is het belangrijk dat het gehele jaar door eivoer wordt verstrekt en zeker in de rui- en kweekperiode.
Eivoer is de grote bron voor de nodige vitamines voor de gouldamadine maar kunnen ook via diverse vitaminepreparaten toegediend worden.

Water
Misschien een beetje vreemd om water onder de rubriek voedingsstoffen tegen te komen, maar de belangrijkheid van (vers) water mag zeker niet worden onderschat. Het water dient elke dag te worden ververst en de drinkbuisjes te worden uitgewassen. De behoefte aan drinkwater verschilt per periode en aangeboden voedsel. De behoefte wordt mede bepaald door de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

Mineralen
Daar in zaadmengsels de aanwezigheid van mineralen erg laag is, is het niet alleen noodzakelijk dat er dagelijks mineralen voor de vogels ter beschikking staan, maar ze dienen ook nog in de juiste verhoudingen te worden aangeboden. De gevolgen van een onjuiste dosering van deze stoffen kan één van de belangrijkste oorzaken zijn van het mislukken van een kweekseizoen. De bronnen van mineralen zijn grit, maagkiezel en eivoer.

De macro-elementen zijn de mineralen die in relatief hoge concentraties noodzakelijk zijn. De voornaamste hiervan zijn calcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, zwavel en chloor. Vooral calcium en fosfor zijn belangrijk mineralen omdat deze het hoofdbestanddeel voor het skelet en/of de eischaal zijn en daarenboven noodzakelijk voor een goed functioneren van zenuwcellen en spiercellen.
Een calciumtekort kan zich uiten door ontkalking van het skelet, verkromming van de beenderen of slechte eischalen. Houd er rekening mee dat poppen voor het leggen van een ei een groot gedeelte van hun calciumreserves moeten aanspreken. Vooral tijdens de kweekperiode dient men ervoor te zorgen dat de dieren voldoende calcium (via grit) op kunnen nemen.

De spoorelementen zijn mineralen die slechts in zeer kleine concentraties in de voeding aanwezig moeten zijn. Toch is een voorziening van deze elementen zeer belangrijk omdat hun aanwezigheid onmisbaar is bij verschillende stofwisselings processen. Belangrijke sporenelemen ten zijn kobalt, zink, jodium, molybdeen, mangaan en koper.

Maagkiezel
Dit behoort niet echt tot de voedingsstoffen van onze gouldamadine, maar omdat vogels geen tanden hebben, hebben ze scherpe maagkiezel nodig om de zaden te kunnen vermalen. Als de gouldamadine een zaadje opneemt wordt het eerst van de schil ontdaan, in de krop geweekt, in de kliermaag voorzien van verteringssappen om daarna in de spiermaag te worden vermalen. Om dit maalproces goed te laten verlopen heeft de gouldamadine de scherpe maagkiezel nodig. Als gevolg van samentrekkende bewegingen van de spiermaag worden zelfs de scherpste kiezeltjes op den duur van hun scherpe kantjes ontdaan en verlaten dan het lichaam. Om deze reden moet er altijd scherpe maagkiezel voor de gouldamadine ter beschikking staan.

Top