Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Disclaimer

Disclaimer & privacy

Laastste update op 22-6-2009

Gebruik van de site

Bij de opbouw en invulling van de website is veel aandacht en de nodige zorg besteed. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks dit voortdurend streven kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist en bijgewerkt is. Als u gebreken constateert gelieve die dan kenbaar te maken zodat wij deze zo spoedig mogelijk kunnen oplossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De S.N.G.N. hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat daar met de nodige zorg mee om. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar. Als lid van de S.N.G.N. kunt u op de site inloggen waardoor meer mogelijkheden en gegevens beschikbaar komen.

De S.N.G.N. streeft daarbij naar het volgende:

·         Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie en correcte informatievoorziening op de website

·         Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt

·         E-mail adressen worden uitsluitend in het voor leden toegankelijke deel van de website getoond om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van deze adressen voor het toesturen van spam.

Intellectuele eigendomsrechten

Voor persoonlijk gebruik mag de informatie op deze website geraadpleegd worden en ook gedownload te worden. De bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten dienen in acht genomen te worden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

 

 

Top