Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Afdelingen > Regio 4 > Tentoonstelling

Regio 4 TT 2017

Laastste update op 4-8-2017

Lokatie:                      Rhedense Vogelvrienden

Adres:                         Mauritiusstraat 58

Plaats:                        Rheden

Inbrengen:                16 september 2017 van 8:00 tot 9:00 uur

Keuring:                     16 september 2017 van 9:00 tot 13:00 uur

Opening TT:               16 september 2017 van 13:00 tot 15:30 uur

Afhalen vogels           16 september 2017 van 15:30 tot 16:30 uur 

 

Het reglement van de TT en het inschrijfformulier zal u in de loop van de maand augustus per e-mail worden toegestuurd. Ook kunt u deze documenten downloaden. Mocht uw e-mailadres niet bij ons bekend zijn mail deze dan aan Ledenadministratie@sngn.nl    


Voor de keuring van de vogels hebben wij vijf keurmeesters bereid gevonden te komen keuren. Het zijn de heren Bertus van Dortmont, Herman Westland, Peter Bredenbeek, Cees van IJzendoorn en Meeuwis Visser. Voor de lezing hebben wij keurmeester Hans de Boer vastgelegd. Hij zal een zeer boeiende lezing houden met een daaraan gekoppelde discussie over het onderwerp "De zin en onzin van voeding!". Ook als u geen gouldamadines inzendt kunt u deze lezing bijwonen. Toegang is gratis.

 

Tijdens de tentoonstelling zal er een verloting worden gehouden. Zoals gebruikelijk zal er een worden gehouden met als prijzen diverse vogelbenodigdheden. Wij overwegen een tweede verloting te houden. De gedachte is dat bij die verloting de prijs bestaat uit een of meerdere gouldamadines (bijv. een koppel) die door een (erkende) keurmeester tijdens deze show met ten minste 90 punten zijn beloond. Gaarne vernemen wij van jullie of aan een dergelijke verloting zal worden meegedaan en aan welke kleurslag dan de voorkeur wordt gegeven. De loten zullen € 1 per stuk kosten.


Inschrijffromulier TT regio :  Inschrijfformulier regio TT


Reglement TT regio 4:     Reglement regio TT 2017

   

 
 
 
 

Verslagen

Top
Agenda
Geen activiteiten gepland!
Actueel
Datum Titel
25 jan Foto's van Gouldamadine
17 jan Benaming 2018 Goulds
12 jan "Vogel 2018" Zwolle
Save the Gouldian Fund