Speciaalclub
Natuurbroed
Gouldamadine
Nederland
Ingelogd als: Gast
Skip Navigation LinksHome > Afdelingen > Regio 2 > Tentoonstelling

Tentoonstelling 2017

Laastste update op 22-1-2018

Voor u ligt het een terugblik op de regiotentoonstelling van het najaar van 2017. De tentoonstelling is wederom georganiseerd in succesvolle samenwerking met de vogelvereniging van Bergen op Zoom ‘De Gekleurde Edelzanger’. Het bestuur kijkt tevreden terug op een leuk evenement waarbij een groei is gerealiseerd in het aantal ingezonden vogels ten opzichte van het voorgaande jaar, waarvoor onze hartelijk dank aan de inzenders. Uiteindelijk zijn het de inzenders die zorgen voor het succes van de tentoonstelling.

Het aanbod aan gouldamadines op de tentoonstelling was qua kleurslag gevarieerd waarbij het merendeel bestond uit de traditionele wildkleur gouldamadines. Het aantal ingezonden mutanten toonde een toename ten opzichte van het voorgaande jaar, waaronder ook een aantal cinnamon gouldamadines. Voor de geïnteresseerden zijn de resultaten per categorie opgenomen in tabel 1 en het klassement van de beste vijf vogels in tabel 2 in het spectrum. Aanvullend is in de grafiek een overzicht opgenomen van het aantal inzendingen over de afgelopen vijf jaren. Wij hopen dat we het toenemende aantal inzendingen de komende jaren kunnen voortzetten.

Tijdens de opening van de tentoonstelling was het een gezellig komen en gaan van leden van de regio alsmede van bezoekers uit andere regio’s en andere geïnteresseerden. De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag waarbij nog snel even een aantal blije gezichten zijn gefotografeerd.

Afsluitend willen wij graag nog eens alle betrokkenen, in welke hoedanigheid dan ook, hartelijk bedanken.

Verslagen

Top